THANH TOÁN

Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ khi có quy định khác. Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ công ty - Tầng 8 tòa nhà Sannam, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tầng 7, Tòa nhà Rocland, 112 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội hoặc địa chỉ người sử dụng dịch vụ,

Thanh toán chuyển khoản qua thẻ nội địa, thẻ Visa, MasterCard….

Thông tin số tài khoản:

Xin bảo đảm rằng bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin hóa đơn thẻ tín dụng chính xác. Nếu bạn không cung cấp địa chỉ ghi hóa đơn thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và/hoặc thông tin chủ thẻ chính xác thì việc cấp vé có thể bị trì hoãn và tổng chi phí có thể tăng lên. Chúng tôi có quyền hủy vé sau khi cấp nếu thanh toán bị từ chối hoặc nếu bạn đã cung cấp thông tin thẻ tín dụng không chính xác. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có quyền kiểm tra ngẫu nhiên (kể cả danh sách) nhằm giảm thiểu sự gian lận thẻ tín dụng.

CẤP PHIẾU THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, CINVESTRA sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phải được gửi qua email đến CINVESTRA.

Không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho CINVESTRA  ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

Zalo Cinvestra Travel Messenger Cinvestra Travel 0963851651